YAŞA GÖRE GELİŞİM DÖNEMLERİ

Kendini güvende hisseder
Bebeklerin çoğu yalnız uyumayı sevmez, annesinin eksikliğini hisseder. Bebeğinizin yatağında huzur içinde uyuyabilmesi için kucağınızdaki güvenli ve rahat ortamı oluşturmanız gerekir. Hoş bir müzik ve sarılabileceği bir arkadaş sağlandığında kendi başına uyumaya alışacaktır.


Görerek Öğrenir

Bebeğiniz üçüncü aydan itibaren parlak renkleri ve sesleri ayırabilir. Çevresini daha kolay inceleyip, hareketli ve sesli nesnelere tepki verir. Bu dönemde bebeğinizin görerek öğrenmesine yardımcı olabilmek için parlak renkli, sesli oyuncaklar seçmeli ve mutlaka onun görüş alanı içinde tutmalısınız.

Dokunarak Öğrenir

Önceleri nesnelere bilinçsizce vurur, eline alır, dokunup bırakır. 3 aydan sonra ise iki eliyle tutar, inceler ve hemen ağzına götürür. Bu dönemde farklı kumaşlardan yapılmış ve yıkanabilen oyuncaklar bebeğinizin sağlıklı gelişimi için yararlıdır. Oyuncaklar en minik ellerin bile kavrayabileceği şekilde ve yumuşaklıkta olmalıdır.

Sebep Sonuç İlişkisi Kurar

Bebeğiniz keşif yapmak için içgüdüsel bir merak duyar ve yaptığı keşiflerin ödüllendirilmesine bayılır. Bu, sıcak bir kucaklama veya övgü olabilir. Bebeğinizin yaptığı hareketlerin doğrudan sonuçlerını görebileceği oyuncaklarla oynamasını sağlayın ve işlemi doğru gerçekleştirdiğinde onu mutlaka ödüllendirin.

Hareket Yeteneği Gelişir

Bebekler için emeklemeye başlamak özgürlüklerine kavuşmanın ilk adımıdır. Gördükleri her hareketli nesneye doğru harekete geçip, onu yakalamak ve incelemek için sonsuz istek duyarlar. Her saniye hareket içindedirler ve kendi hareketlerine bile şaşırıp mutluluk çığlıkları atarlar.

Suya Alışır

Bebeklerin çoğu suyla ilk tanıştıklarında korkarlar. Onları suda eğlendirip, korkularını yenmelerine yardımcı olmak gerekir. Küvetteki ilk oyunlar elleri suya vurarak küçük dalgalar yapmaktır. Daha sonra oyuncaklarını yüzdürüp, kapları doldurup boşaltarak suyun hareketini incelerler. 2-3 yaşına doğru kendi başına yıkanma zamanı gelir.

El Becerileri Gelişir

Bebeğiniz bu dönemde değişik parçaları üst üste koyup yeni şekiller oluştuğunu hayretle izler. Parçaları birleştirmek için önce yardıma ihtiyaç duyar. Birkaç tekrardan sonra kendi başına şekilleri birleştirmeye başlar. Ancak, bu tekrarlar çocuğunuzu heveslendirici ve eğlenceli olmalıdır. Başarısızlıklarda ise çocuklara destek olmak, yılmadan beraberce tekrar yapmak gerekir.

Problem Çözmeyi Öğrenir

Çocuğunuz gelişen el becerileri sayesinde parçaları ayırmak, birleştirmek, bir yerden diğerine taşımak, çekmek, itmek ve aynı işlemleri sürekli tekrarlamaktan zevk alır. Artık birden fazla parçayı bir arada kullanabilir, parçalar arasındaki ilişkiyi bulmaya uğraşır. Böylece, çocuğunuz bütün-parça, ilişkisini öğrenir ve el becerisi kazanır.

Yaratıcılığı Gelişir

Çocuklar çevrelerindeki nesnelerin içinde ne olduğunu görmek, nasıl oluştuklarını öğrenmek isterler. Nesneleri kendilerine göre düzenlerler, şekiller oluşturmaya çalışırlar. Önceleri yaptıkları gerçeklerden tümüyle uzak olsa da, zamanla yaratıcılıklarını kullanmayı öğrenirler. Anne babalara düşen görev, çocuklarını yaratıcı yönlerini geliştirici oyuncaklarla oynamaya yönlendirmek ve yarattıklarına ilgi gösterek onları teşvik etmektir.

Hayal Gücü Gelişir

Çocuklar anne, baba ve kardeşlerin aile içindeki rollerinden etkilenirler. Bunu oyunlarına yansıtır ve kendilerine dünya kurarlar. Böylece toplum içindeki rollerini öğrenmeye başlar ve sosyal birey olma yolunda ilk adımlarını atarlar. Bu dönemi sağlıklı geçirmeleri onların gelecekteki sosyal kimlikleri üzerinde önemli rol oynar.

Hareket Uyumu Sağlar

Çocuklar geliştikçe bedenlerini kontrol etmeyi de öğrenirler. Daha küçük yaşta bilinçsizce yaptıkları hareketleri artık kendi kaslarına hükmederek daha dengeli şekilde gerçekleştirirler. Örneğin; koşarken daha dengeli hareket ederler. Bu dönemde çocukların vücut dengelerini kontrol edebilmeleri için denge gerektiren sporlara yönlendirilmeleri gereklidir.